Jonathan van het Reve
Columns

Racisme?

2 maart 2013

'Joost Niemöller is een racist' – Het halve internet, deze week

Hij heeft zijn pen in racistisch azijn gedoopt. Hij is een slechte imitator van Goebbels en streeft naar een nationaal-socialistische schedelmeetstaat. Hij produceert racistische drek, bepleit etnische zuivering en we moeten niet uitsluiten dat hij op tweelingen experimenteert.
    Wie is deze man?
    Het is Joost Niemöller, een journalist die wel eens een stuk in De Volkskrant publiceert en die regelmatig te horen is in het ‘Mediaforum’ van de NCRV op Radio 1. De uitspraken hierboven zijn een piepkleine compilatie van wat er over hem op Twitter is geschreven naar aanleiding van twee stukken die hij onlangs publiceerde op opiniewebsite De Dagelijkse Standaard.
    Zijn eerste stuk, ‘Het etnische taboe’, gaat over genetische verschillen tussen groepen mensen. De invloed daarvan wordt volgens Niemöller structureel verzwegen, ontkend en weggemoffeld in het kader van politieke correctheid. In het tweede stuk doet hij er nog een schepje bovenop: ‘Er bestaan etnische verschillen, die zijn genetisch bepaald en sturen voor een groot deel ons gedrag. Tja, zo is het nu eenmaal.’
    Is het gek dat mensen hier kwaad om worden? Nee. Het zijn onprettige stukken, die lezen alsof ze haastig zijn geschreven door iemand die een lange, frustrerende strijd voert. Juist zo’n gevoelig onderwerp, wat je er ook van denkt, vergt een helder betoog, met treffende voorbeelden en goede citaten uit wetenschappelijke literatuur. Daar heeft Niemöller niet voor gekozen, en dat wreekt zich.
    Maar is het racisme?
    Niemöller stelt niet voor om bepaalde etnische groepen iets aan te doen of om ze minder rechten te geven, dus in die zin is het geen racisme. Wat hij wel zegt, is dat genetische verschillen tussen groepen mensen gevolgen hebben: ‘In Afrika gaat het economisch gezien slechter dan in Europa. Wat is het verschil? In Afrika wonen Afrikanen, in Europa wonen Europeanen.’
    Volgens Van Dale is ‘de superioriteit van een bepaald ras verkondigen’ ook racisme. In zekere zin doet Niemöller dat. Maar dan is de stelling dat Kenianen van nature beter kunnen rennen dan Belgen ook racistisch. Sport is minder belangrijk dan intelligentie en de stelling van Niemöller is niet te bewijzen, maar er is wel degelijk onderzoek dat wijst op een intelligentieverschil tussen ‘rassen’. Waarom zou je een genetische factor dan niet opperen om historische ontwikkelingen te verklaren? Met Van Dale in de hand kun je iedere bewering over etnische verschillen wel racistisch noemen, maar daarmee diskwalificeer je ook een heleboel neutrale, niet-fascistoïde theorieën.
    Het probleem met de term ‘racisme’ zit hem in dat ‘-isme’: het impliceert een ideologie, een geloof, een doel. Niemöller daarvan beschuldigen omdat hij, hoe lomp ook, iets bespreekt, iets veronderstelt, kan volgens Van Dale wel juist zijn, maar sterk is het bepaald niet. Tenzij je het debat wilt smoren natuurlijk, dan werkt het juist uitstekend.

De Volkskrant, 2 maart 2013


< vorige overzicht volgende >
Weblog
Twitter
Boek
Columns
Biografie
Contact